Участие на имигрантите в културния живот на местно ниво

Участие на имигрантите в културния живот на местно ниво

За повишаване на знанията на имигрантите в областта на българските традиции, история, култура и стимулиране участието на имигрантите и техните общности в културния живот на местно ниво, екипът на ИЦИ - Бургас изнесе дейностите на клубове по интереси за децата на имигрантите, както и за самите имигранти от Информационния център в читалищата на гр. Бургас, Поморие, Созопол и с. Подвис.

С помощта на партньорите и имигранти-доброволци се сформираха групите по интереси в:

Нардно Читалище „Пробуда 1880” – Бургас със секретар Атанаска Пенкова, общо 15 имигранти и деца изучават: български народни танци с хореограф Димитър Тонев; изобразително и приложно изкуство с аниматор Калина Трошанова; музика с Чавдар Колев.

Народно Читалище „Христо Ботев 1928” - с. Подвис, Община Сунгурларе, със секретар Чанка Динева, 5 имигранти, учат в група „Изворен фолклор” с аниматор Цонка Димова .

Народно Читалище „Светлина 1939” - Поморие със секретар Донка Китанова, общо 10 деца на имигранти са включени в: музикална школа по пиано с аниматор Елена Илиева; школа изобразително и приложно изкуство с аниматор Трендафил Стефанов.

Предстои стартиране на заниманията на групата в Народно Читалище „Отец Паисий 1896” - Созопол със секретар Денка Тодорова, където 10 имигранти ще бъдат обучавани на народни танци от Калинка Маринова.

Работата в групите по интереси извън ИЦИ- Бургас е добър вариант, тъй като имигрантите имат възможност да открият колорита на народното ни творчество, да развиват музикалните си и творчески умения, ръководени от специалист в подходяща обстановка и да контакуват с хора от приемащотото общество, които също посещават читалищата. Освен това в групите по интереси се раждат и нови приятелства, познанства и имигрантите се чувстват значими.