Създаване на добри интеграционни модели в ИЦИ – Бургас

Вече шеста година продължава пратньорството между Информационен център за имигранти – Бургас и Държавна опера Бургас. Г-жа  Светлана Кръстева, заместник-директор по административни въпроси, не пропуска месец от каледара без да изпрати безплатни билети до  Центъра –  за легално пребиваващите  имигранти, избрали  красивото черноморие за предизвикателство в живота си. Екипът на Центъра с удоволствие разпред еля предоставените билети.