Стартират изнесени консултации извън Информационен център Бургас

Изнесени консултации извън Информационен център за имигранти - Бургас се организират в райони с висока концентрация на граждани на трети страни - Поморие, Несебър, Созопол, Малко Търново и с. Подвис. Тези консултации са предвидени с оглед по-ефективен контакт с целевата група, поради факта, че представителите на имигрантските общности не успяват да посетят лично ИЦИ – Бургас и да получат необходимата им информация или консултация.

Всяко от организираните информационни мултикултурни събития ще бъде използвано за предоставяне на ГТД, включили се в събитието, на информация, свързана с особеностите на българската институционална уредба и достъпа до услуги, свързани с осигуряването на заетост, образование и социални услуги.

Екипът на ИЦИ се стреми да включва в изнесените консултации специалисти от различни институции – Омбудсмана, регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация, специалисти от Регионалната служба по заетостта и Бюрата по труда, Центровете по кариерно развитие, образованието.

Заедно с това екипа на ИЦИ установява контакти с имигранти-доброволци, които проучват интересите на общността и вълнуващите ги въпроси във връзка с пребиваването и адаптацията им в България.