Срокове

 За издаване на виза, кандидатът подава попълнено и подписано заявление не по-рано от три месеца преди началото на планираното посещение. Преди да започнете процедурата за издаване на виза, убедете се, че международният Ви паспорт/документ за задгранично пътуване не е с изтекъл срок на валидност, срок изтичащ след по-малко от 3 месеца или на дата по-ранна от срока, за който искате да важи визата.