Социокултурна презентация пред студенти с цел подкрепа на интеграцията

За повишаване на информираността на представители на приемащото общество, на жителите от гр. Бургас и създаване на трайна среда на толерантност, хуманно отношение, съпричастност, разбиране на проблемите и готовност за подкрепа на интеграцията на граждани на трети страни, екипът на ИЦИ Бургас представи дейността по проекта „ Устойчиво развитие на информационните центрове за имигранти на МОМ в градовете София и Бургас” пред 20 студенти от Университета „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас

Студентите по социална педагогика от трети курс заедно с доц. д-р Хрисула Марангу -Недялкова, която преподава гражданско образование, посетиха Информационния център за имигранти на МОМ и се запознаха с услугите, които безвъзмездно получават имигрантите, с профила и проблемите им и приноса им за развитието на нашия регион.