Рискове при нелегална имиграция

1. Можете да се окажете в положението на нелегален имигрант, да бъдете глобени до 5000 лева и да бъдете принудително отведени до границата, ако:

- Нямате нужните документи за влизане и престой в страната, като виза и паспорт;

- Документите Ви са изрядни, но нарушавате условията за пребиваване;

- Срокът на валидност на документите Ви е изтекъл или започвате процедура за разрешение за пребиваване след предвидения за това срок;

- Отказан Ви е или Ви е отнет статут на бежанец, хуманитарен статут или убежище.

2. Ако извършвате трудова, търговска или друга дейност без съответно разрешение или регистрация - ще Ви бъде наложена глоба до 5000 лева, а за лицето, което Ви е наело, се налага глоба до 20 000 за юридическо лице или до 5000 за физическо лице. При повторно нарушение глобата може да достигне до 40 000 лева.

- Хората, които се опитват да работят не спазвайки трудовото законодателство на Република България често могат да станат жертва на трудова експлоатация и престъпления.

ВНИМАНИЕ! Чрез лъжливи обещания, измама, принуда, насилие и злоупотреба с Вашето доверие Вие можете да станете жертва на трафик на хора с цел трудова или друга форма на експлоатация, да бъдете поставени в зависимост, да загубите свободата и достойнството си като бъдат нарушени Вашите основни човешки права. Трафикът на хора по своята същност е съвременна форма на робство.

 3. Спазвайте режима за влизане в страната. Ако се съгласите да бъдете преведени нелегално през границата, оставяте съдбата си в ръцете на нарушители на закона и поставяте себе си и Вашите близки в сериозна опасност. Преминаването на границата на Република България през различни от определените за това места, или без разрешение, е престъпление, наказуемо с до 5 години лишаване от свобода и глоба.

4. Изискването за представяне на сключена медицинска застраховка при издаването на визите ”C” и „D” е въведено във Ваш интерес. За да не изпаднете в бедствено положение без средства за нужната ви лекарска помощ, спазвайте закона.