Посещение до Природонаучния музей в София

На 1-ви юни бе организирано посещение на Националния природонаучен музей в гр. София на лица, получили международна закрила в България по проект „Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила”, 2016 г., изпълняван в партньорство с Българския червен кръст.

Също така, по повод Международния ден на детето, 15 деца на хора, получили международна закрила също имаха възможността да посетят Природонаучния музей и да се насладят на безплатния детски панаир с над 60 културно-образователни ателиета, организиран от Столична Община.

Целта на посещението бе да се информират и да се улесни културната адаптация на лицата от трети страни, както и да се повиши толерантността на приемащото общество. По този начин ще бъде облекчен процеса на интеграция и ще се стимулира включването на мигрантските общности в социално-икономическия и обществен живот. Освен всичко останало, включването на децата на лицата от трети страни гарантира дълготраен ефект от усилията на екипите на МОМ и БЧК.

Освен културната и социабно-икономическа адаптация, в рамките на проекта гражданите на трети страти получават и обучение по български език. Придобиването на езикови познания ще подобри шансовете за коректна интеграция и ще им осигури равни възможности при достъпа до заетост.