Обща информация

За да бъде легално Вашето пребиваване в Република България се запознайте със законодателната рамка, регламентираща режима на пребиваване на чужденците в Република България и с рисковете свързани с Вашия престой:

- Запознайте се с правилата за влизане, пребиваване и легална работа в страната;

- Вие трябва да притежавате редовни документи за задгранично пътуване и достатъчно финансови средства за Вашата издръжка по време на престоя Ви в страната;

- Проучете предварително адреса, телефоните и други подробности за контак с посолството и консулството на Вашата държава в Република България;

 - Важно е да знаете какъв е достъпът до здравеопазване в България;

- Пазете адреса и координатите на Вашето семейство;

 - Направете копие на личните Ви документи и ги оставете на сигурно място;

- Научете подробности за работодателя, при който желаете да работите. Всички чужденци, които пребивават в Република България, имат права и задължения в съответствие с българското и международно законодателство.