Мултикултурно събитие, отпразнуващо Лазаровден и Цветница – пролетни народни празници

На 03 април 2015 г. имигранти от Русия, Беларус, Украйна, Казахстан и Еквадор се събраха на мултикултурно събитие, за да научат за едни от най-красивите пролетни празници - Лазаровден и Цветница. Екипът на Информационен център за имигранти – Бургас покани партньорите си от Народно читалище «Пробуда 1880» - Бургас за участие в програмата.
Пред имигрантите бяха представени носиите на 5 фолклорни области, както и ритуалите, които се изпълняват на Лазаровден и Цветница от млади момичета. Девойки в различни национални носии представиха основните стъпки на хората, които се играят. Атанаска Пенкова - секретар на читалището и Димитър Тонев – хореограф, разкриха пред имигрантите основната символика на двата празника, които предшестват Великден.
Професор Емир Гареев, аниматор към ИЦИ, презентира най-интересните забележителности в страната - исторически местности, архитектурни резервати, храмове и манастири, най-високите планински върхове, даващи цялостна картина на богатото културно-историческо и природно наследство по българските земи от дълбока древност до наши дни.
В края на представянето на тези момински дни, които са свързани с пролетта и надеждата за обновление, момичета с народни носии и имигранти играха право хоро, с което закрепиха своите нови познания за българския бит, култура и обичаи.