Контакти

Контакти/Contacts

МОМ България/IOM Bulgaria

Централен офис/Central Office

гр. София, ул. „Цар Асен” № 77, 1463 тел: +359 (2) 93 94 774; ел. поща: iomsofia@iom.int

77 Tzar Asen str. Sofia 1463 tel. +359 (2) 93 94 774; e-mail: iomsofia@iom.int

Mobile Protection Teams Contacts

Telephone, WhatsApp and Viber: +359 884 602 185; +359 884 605 184; +359 892 212 194

Landline: +359 (2) 93 94 774

 

 

Информационен център за имигранти - Бургас
Information Centre for Immigrants - Burgas

гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 40 ет. 1, тел.: +359 886 177 295; +359 886 177 329; ел. поща: burgasici@gmail.com

40 Hristo Botev str. Burgas, tel. +359 886 177 295; +359 886 177 329; e-mail: burgasici@gmail.com

 

 

Полезни връзки и партньори:

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

WORLD HEALTH ORGANIZATION

UNHCR BULGARIA

UNICEF BULGARIA

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

COUNCIL OF REFUGEE WOMEN IN BULGARIA