Консултации в ИЦИ-Бургас

В Информационен център за имигранти /ИЦИ/ – Бургас на Международна организация по миграция /МОМ/ от началото на 2015 г. се провеждат консултации за имигранти.

Имигрантите в региона биват информирани за дейността на българската административно-правна система и повишават познанията за правата и задълженията си в Република България.

Оказава се помощ на имигрантите с информация, консултиране и насочване към съответните компетентни органи в административната, социалната, здравната, образователната и други сфери.

По време на консултациите в ИЦИ по необходимост се канят представители на институциите на Република България – омбудсмана, представители на Дирекция „Регионална служба по заетост”, Център за кариерно ориентиране в системата на училищното образование, Регионален инспекторат по образование и др.

Екипът на центъра подготвя изнесени консултации в Несебър, Поморие, Созопол, Малко Търново и с. Подвис, като обсъжда и изготвя график за включване на специалисти от партньорската мрежа.

Успешното партньорство и сътрудничество на МОМ с всички институции, работещи по въпросите на миграцията, допринася за постигане на целите на миграционната политика на Република България. Дейността на ИЦИ – Бургас допринася за прилагане на последователна политика по интеграция на чужденците в българското общество на регионално ниво.