Компетентен орган

  За издаването на визи компетентни са дипломатическите и консулски представителства на Република България. По изключение в извънредни ситуации органите за граничен паспортен контрол могат да издават еднократни визи за транзитно преминаване със срок на валидност до 2 дни и за краткосрочно пребиваване със срок до 15 дни.