ИЦИ – Бургас подпомага достъпа на имигрантите до институциите в България

Центърът за имигранти в Бургас подпомага и достъпа на имигранти до държавните институции, като кариерния център в Бургас. В кариерния център представителите на трети държави  получават: индивидуален план за кариерно развитие, изготвен от сертифициран консултант; информация за специализирани кариерни събития като „Дни на кариерата”, срещи с работодатели, семинари – нас очени към професионално ориентиране и консултиране, информационни материали.

Имигрантите, които имат право на работа, но желаят да направят промени се нуждаят от добре написана автобиография , защото това е път към успеха.

На снимките: подпомагане на достъпа на  Светлана Петровна до институциите чрез придружаването й до  Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Бургас, ул.”Патриарх Евтимий” № 34 за среща с  екипа: Красимира Воденичарова, Антония Бояджиева и Гергана Костадинова, ангажирани с кариерно развитие на заети лица.