ИЦИ-Бургас стартира консултациите по новия проект на МОМ

Информационен център за имигранти /ИЦИ/ – Бургас на Международна организация по миграция /МОМ/ от началото на месец март 2016 г. работи по проект BG/AMIF – SO2-NO2-A1 “Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила”, изпълняван от Мисията на МОМ в България в партньорство с Български червен кръст, съфинансирана от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ по схема BG/AMIF – SO2 – NO2 – A1„.

Целевата група по проекта са граждани на трети страни, които пребивават законно в Република България, включително лица, на които е предоставена международна закрила, уязвими лица, както и близките роднини на лицата от целевата група.

В изпълнение на основните дейности по проекта екипа на ИЦИ-Бургас организира курсове по български език - 6 групи с 10 обучаеми, всеки с продължителност от 50 часа. На участниците ще се осигурят набор от учебни пособия и помагала с цел ефективно осъществяване на учебния процес, а обучението ще се извършва от висококвалифицирани преподаватели по български език.

С помощта на портньорите на ИЦИ от институциите, НПО и имигрантските общности започна и организирането на изнесените консултации в Малко Търново, Созопол, Несебър, Свети Влас и Поморие.

Ежедневно центъра се посещава от хора, които се нуждаят от индивидуално консултиране, от помощ за намиране на работа /за тези, кито имат право на такава/, от това как да им бъде признато образованието, придобито в чужбина, и други конкретни проблеми.

Обновеният информационен кът подпомага имигрантите с актуална информация за културните програми на Културен център „ Морското казино”, Културен дом на нефтохимика, Военен клуб "ДНА", Държавен куклен театър – Бургас, ДТ "Адриана Будевска, Експо Център "Флора", с графика на трудовите борси в региона, организирани от Агеницята по заетостта и друга важна за тях информация.