Имигранти от Бургас на трудова борса

Имигранти от Бургас на трудова борса

Улесняване на интеграцията на законно-прибиваващи граждани на трети страни в т. ч. и лица, търсещи или получили международна закрила, е сред основните приоритети на Информационния център за имигранти на МОМ в Бургас.

Преди стартиране на курортния сезон, координаторите насочиха усилията си за трудовата ориентация на имигранти, легална заетост и достъп до пазара на труда:

  • предоставяне на информация за търсене на работа;
  • подготовка на документи за кандидатстване и специализарано консултиране в Кариерен център към Дирекция „Регионална служба по заетостта”;
  • помощ за регистриране в Бюрата по труда като лица, търсещи работа;
  • придружаване до организираните в града и региона трудови борси.

Прекрасна въможност за това беше посещението на Туристическата трудова борса, която се проведе в морския град на 28.03.2018 г. На първата за тази година, и 15-а по ред, специализирана трудова борса в областта на хотелиерството, ресторантьорството и свързаните с тях дейности, пет имигрантки от Русия, Украйна и Казахстан се срещнаха директно с представители на присъстващите 49 фирми. Реален шанс за започване на сезонна и постоянна работа получиха и петте жени от имигранката общност – на летище Бургас, в Аквапарк в Слънчев бряг и хотели в Несебър. Освен това имигрантките предизвикаха интереса на присъстващите на събитието медии – радио „Фокус-Бургас", БМТ - Бургаска младежка телевизия и БНР-Бургас и представиха себе си пред бургаската общественост, като отговориха на журналистически въпроси – откъде са, какво е тяхното образование, каква е професията им, как се чувстват тук и защо са избрали България.