Започна изучаването на български език в Бургас и София

Започна изучаването на български език в Информационния център за имигранти на МОМ в гр. Бургас от първите две групи по десет души. Целта на обучението e преодоляване на съществуващата езикова бариера, с която се сблъскват законно пребиваващите граждани на трети страни и лицата, получили международна закрила. Настоящата дейност ще осигури подкрепа за придобиване на начална езикова грамотност и развиване на умения за комуникация на български език с оглед улесняване на интеграцията им в българското общество.

Обучението се провежда два пъти седмично в Информационния център за имигранти на МОМ в Бургас, който ще организира шест курса по български език, всеки с продължителност 50 учебни часа, за по 10 души. В рамките на курса обучаемите ще положат тест за проверка на придобитите знания.На обучаемите се осигуряват набор от учебни пособия и помагала с цел ефективно осъществяване на учебния процес.Обучението ще се извършва от висококвалифицирани учители по български език от гр. Бургас, които са доказали уменията си в преподаване на езика.Придобиването на езикови познания по български език ще подпомогне социалното включване на имигрантите и ще им осигури равни възможности при достъпа до заетост.

Още през първия ден от обучението имигрантите получиха безплатни билети за операта „Трубадур”, любезно предоставени на ИЦИ – Бургас от Светлана Кръстева, заместник-директор по административни въпроси - Държавна опера Бургас, дългогодишен партньор на Центъра за имигранти. Децата на имигрантите също се чувстват отлично в ИЦИ – Бургас, тук оцветяват книжки, четат приказки на български език, докато майките им учат в съседния кабинет.

Същевременно започнаха и курсовете по български език в Информационно-интеграционния център за бежанци на Българския червен кръст в София, който работи в сътрудничество с МОМ по проекта за образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила. В София курсовете също ще бъдат шест с по 50 учебни часа за по 10 души и ще се провеждат в сградата на Информационно-интеграционния център за бежанци на Българския червен кръст, намираща се на бул. Христо и Евлоги Георгиеви №165. Сред очакваните резултати от курсовете са облекчаване на процеса на интеграция на гражданите на трети страни и лицата, получили международна закрила в българското общество чрез дейности, повишаващи на толерантността към тях.