Занимания по социокултурна компетентност в ИЦИ – Бургас

Информационен център за имигранти /ИЦИ/ – Бургас стартира заниманията по социокултурна компетентност с имигранти от трети държави продължително пребиваващи в региона. Групата от 15 души повишава знанията си за българските традиции, история и култура. Запознават се с бита и живота на българина, социално-икономическата среда и дейността на българските институции, което ще им помогне за по-бързата адаптация и интеграция с приемащото българско общество.