Екипът на ИЦИ-Бургас и партньори – за толерантност към имигрантите

За реализиране на една от основните цели на проекта на МОМ – Развитие на капацитета на информационните центрове за сътрудничество с имигрантските общности и организиране на събития за улесняване успешната интеграция на ГТД в приемащото общество„   усилията на екипа на ИЦИ – Бургас са насочени към  създаване на трайна среда на толерантност, съпричастност и подкрепа на интеграцията на имигрантите в морския град.

Точно затова ИЦИ- Бургас покани учениците от ГЧЕ ”Васил Левски” – Бургас, членове на Клуб „Толерантност” и заедно с Регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация, г-жа Ирина Иванова, дългогодишен партньор на Центъра, дискутираха степента на толерантност на приемащото общество и дискриминационните практики.

Младите хора са решени да не подминават с равнодушие нетолерантно поведение и да реагират адекватно при констатиране на такова, където и да се намират.