Дейности

  1. Информиране за българската административноправна система и правата и задълженията на имигрантите в Република България;
  2. Улесняване на достъпа до институциите;
  3. Оказване на помощ при интегриране в социалната, здравната и образователната сфери;
  4. Подкрепа за трудова ориентация и активно включване в пазара на труда;
  5. Организиране на обучителни курсове за повишаване на знанията на имигрантите в областта на българския език, традиции, история, култура, социално-икономически условия и административно устройство;
  6. Насърчаване на междукултурния диалог;
  7. Стимулиране на участието на имигрантските общности в социалния и културен живот на местно ниво;
  8. Индивидуално консултиране от експерти на място или онлайн при запитвания, отправени до страницата на МОМ България, специализираната страница www.iom.bg/integration и по телефона на специализираната гореща линия 02/9394 755;
  9. Приемане на сигнали за нарушения, свързани с правата на имигрантите и достъпа им до услуги;
  10. Разпространение на информационни материали на ключови езици сред имигрантските общности.