Видове визи

Визите биват 3 вида:

- Виза за летищен транзит (виза вид „A“) се издава на чужденец, който пристига с въздухоплавателно средство от една държава и пребивава в международната транзитна зона на летище на територията на Република България с цел да продължи пътуването си с първия следващ полет за друга държава. Шенгенското пространство включва следните държави: Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция, Швейцария. Тези държави са премахнали контрола по вътрешните си граници, като е установен режим на свободно движение валиден за всички. Контролът по влизане в Шенгенското пространство се осъществява по външните граници на държавите-членки. Освен тези държави, де факто граници със свободно преминаване имат и държавите Ватикана, Монако и Сан Марино.

- Виза за краткосрочно пребиваване (виза вид „C“) се издава на чужденец с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване на територията на Република България:

- Виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително, дългосрочно или постоянно в Република България. Визата за дългосрочно пребиваване дава право на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.