Продължава обучението в Бургас и още новини от града

Продължава обучението по български език на третата група от 10 души, които наскоро държаха междинен тест и се готвят за финален такъв, който ще се проведе от лицензирания учебен център „Фохел”, за получаване на сертификат А1 за овладяване на български език.

Изучаване на български език от имигранти в ИЦИ-Бургас

Имигрантите от групите за изучаване на български език в ИЦИ-Бургас се явиха на финален тест за покриване на изискванията на Европейската езикова рамка за ниво А1.

Информационни сесии в ИЦИ-Бургас

Екипът на Информационен център за имигранти – Бургас продължава провеждането на информационни сесии и групови консултации на имигранти за достъпа им до пазара на труда.

Посещение до Природонаучния музей в София

На 1-ви юни бе организирано посещение на Националния природонаучен музей в гр. София на лица, получили международна закрила в България по проект „Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила”, 2016 г., изпълняван в партньорство с Българския червен кръст.

Информационна среща за рускоговорящи граждани на трети страни

В сряда, 11-и май, в 15:00 часа, в сградата на Информационно-интеграционния център за бежанци на Българския червен кръст, намираща се на бул. Христо и Евлоги Георгиеви №165, се проведе информационна сесия за рускоговорящи граждани на трети страни по въпроси, свързани със социалното, здравното и пенсионното осигуряване.

Започна изучаването на български език в Бургас и София

Започна изучаването на български език в Информационния център за имигранти на МОМ в гр. Бургас от първите две групи по десет души.